Terms and Conditions

Our terms and conditions are meant to protect buyer and seller. For questions, comments or suggestions regarded to this website or articles, send us an e-mail to info@daniellebalfoort.com

Algemene voorwaarden Workshops in Nederland

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Danielle Balfoort Embroidery Art afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het aanschaffen van een dienst door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Daniëlle Balfoort.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bij 3 deelnemers gaat de workshop door.
2.2 Daniëlle Balfoort behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt momenteel op maximaal 6 personen per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de webshop een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3: Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail/telefonisch te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang wordt er €40,- kosten ingehouden ivm administratie kosten/kosten huur locatie
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de €40,- kosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

3.5 Afmelden bij Coronaklachten: in overleg plannen we een nieuwe datum en blijft je deelname staan zonder extra kosten.

4: Annulering/verplaatsing door Daniëlle Balfoort
4.1 Daniëlle Balfoort is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Daniëlle Balfoort is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Daniëlle Balfoort is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 3 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Daniëlle Balfoort
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Daniëlle Balfoort Embroidery Art op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Daniëlle Balfoort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die scherp zijn zoals naalden en borduurscharen. Om rafelen van garen te voorkomen werken we met lijm. Daniëlle Balfoort is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan mits met toestemming van Daniëlle Balfoort. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Daniëlle Balfoort toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Daniëlle Balfoort behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 In de bevestigingsmail na betaling van de workshop wordt gecommuniceerd welke materialen na de workshop eigendom van de deelnemer zijn en welke worden uitgesloten. Daniëlle Balfoort Embroidery Art behoudt zich het recht toe dit aan te passen en de mogelijkheid aan de deelnemer te geven materialen ter plaatse aan te schaffen en te betalen.
9.4 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heb ik het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Daniëlle Balfoort

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden Webshops/producten

General Terms Webshop/Products

By placing an order on www.daniellebalfoort.com, you are accepting to purchase a product on and subject to the following terms and conditions of Danielle Balfoort Embroidery Art.

The General Terms and Conditions always apply between you and Daniëlle Balfoort Embroidery Art when you use or place an order through the website www.daniellebalfoort.com. The General Terms and Conditions contain important information for you as a customer of Daniëlle Balfoort Embroidery Art. Please read them carefully. We also recommend you save or print the General Terms and Conditions, so you can consult them again later.

Daniëlle Balfoort Embroidery Art is a trade name of Studio UpNorth, a sole company under the laws of the Netherlands registered at Gruttersdijk 12 (Atelier 204),3514 BG,Utrecht, The Netherlands registered with the Chamber of Commerce under number 64767043 - VAT NL001943688B55

All Dutch law applies to all agreements concluded with Daniëlle Balfoort Embroidery Art.

Prices and information

All prices are displayed on the site in euro’s, including 21% VAT. Shipping costs are excluded.

1.1 All prices as displayed on the Site and on other materials originating from Daniëlle Balfoort Embroidery Art include taxes (21% VAT) and other levies imposed by the government unless stated otherwise on the Site.

1.2 If shipping costs are charged, these will be clearly stated on the Site before the Agreement is concluded. The shipping costs will be displayed separately in the ordering process.

1.3 The content of the Site is composed of the greatest care. Daniëlle Balfoort Embroidery Art can however not guarantee that all information on the Site is displayed correctly and/or is always complete. All prices and other information displayed on the Site and on other materials originating from Daniëlle Balfoort Embroidery Art could include typographical and/or programming errors. Daniëlle Balfoort Embroidery Art cannot be held responsible for such typographical and/or programming errors and always reserves the right to correct such errors.

1.4 Daniëlle Balfoort Embroidery Art cannot be held responsible for any deviations between the color of the Product and the color of the Product as displayed on the Site.

Conclusion of the Agreement

2.1 The Agreement will be deemed to be concluded at such moment that the Client accepts the offer of Daniëlle Balfoort Embroidery Art., which offer is subject to the General Terms and Conditions.

2.2 If the Client has accepted the offer by electronic means, Daniëlle Balfoort Embroidery Art will also confirm receipt of acceptance of the offer by electronic means.

2.3 If it is found that, in accepting or otherwise entering into the Agreement, the Client has provided incorrect data Daniëlle Balfoort Embroidery Art will have the right to suspend its obligations until the correct data has been received from the Client.

Execution of the Agreement

3.1 As soon as Daniëlle Balfoort Embroidery Art has received a Client’s order and has confirmed the acceptance thereof, it will hand over the Products to the shipping company as chosen by the Client in the ordering process. The shipping company will then send the Products to the Client.

3.2 Daniëlle Balfoort Embroidery Art is authorized to engage any third parties in the fulfillment of its obligations under the Agreement.

3.3 The Site includes information describing the manner of delivery of the Products and an estimation of the term in which the Products will be delivered to the Client.

3.4 If Daniëlle Balfoort Embroidery Art is unable to deliver the Products within thirty (30) days after the confirmation of acceptance of the order, it will notify the Client accordingly. In such event, the Client can decide to either agree to a new delivery date or to dissolve the Agreement without incurring any costs. Daniëlle Balfoort Embroidery Art cannot be held liable for any delay in the delivery process.

3.5 Daniëlle Balfoort Embroidery Art advises the Client to inspect the Products upon receipt and to report any defects within two (2) working days after delivery in writing or by email to info@daniellebalfoort.com

3.6 As soon as the Product has been delivered to the delivery address submitted by the Client, the risk of the Product fully transfers to the Client.

3.7 If the ordered Product can no longer be supplied, Daniëlle Balfoort Embroidery Art is entitled to deliver a Product which is comparable in nature and quality to the ordered Product. In that case, the Client will have the right to dissolve the Agreement without incurring any costs and to return the Product free of charge.

If unexpected items, for whatever reason, have a longer delivery time, you will be notified by e-mail. This also applies to items that are no longer available.

Payment

After ordering you will immediately receive a confirmation with an overview of the ordered items and the total amount, the payment must be made in advance.

The Client shall pay the amounts due to Daniëlle Balfoort Embroidery Art in accordance with the ordering process and through the payment method selected on the Site. Daniëlle Balfoort Embroidery Art is free to offer any payment method of its choice and may change these payment methods at any time.

Our payment methods:
• iDEAL 
• Bancontact
• SOFORT Banking
• PayPal 

Shipping costs

Our articles will be sent through Post NL
Shipping costs within the Netherlands or Worldwide will be shown during the buying process on the site.

Warranties and Conformity

4.1 Daniëlle Balfoort Embroidery Art warrants that the Products are suitable for their intended use, as described on the Site.

4.2 If the delivered Product fails to satisfy the Agreement at delivery, Daniëlle Balfoort Embroidery Art must be notified thereof within a reasonable period, which is ultimately fourteen (14) days after delivery of the Product.

4.3 If a Product does not satisfy the Agreement and the Client has notified Daniëlle Balfoort Embroidery Art thereof within the period mentioned in article 8.2, the Product concerned will be repaired, replaced or (partially) refunded, such in consultation with the Client. Complaints after the period mentioned in article 8.2 will not be accepted by Daniëlle Balfoort Embroidery Art

Return Policy

If the order does not meet your requirements, you can return the item within 14 days of receipt. You must first register the item as a return via info@daniellebalfoort.com Daniëlle Balfoort Embroidery Art will confirm the return shipment, after which you can return the item. All return shipping costs are borne by the customer. The article to be returned must be in its original state, undamaged and unused. The amount paid by you, excluding shipping costs, will be reimbursed as soon as possible, but no later than within 30 days.

This does not apply to personalized products!

Delivery

Daniëlle Balfoort Embroidery Art is never liable for the loss or damage of shipped items. The ordered items are packed with the utmost care. However, shipping is in all cases at the risk of the buyer.

Cancellation

You have the option to cancel the order within 24 hours after placing an order, without extra costs. You can cancel via info@daniellebalfoort.com If you have already paid for the canceled order, you will receive the amount paid back.

Personal data

Your personal information is stored in the Daniëlle Balfoort Embroidery Art customer system to process the order. In addition, Daniëlle Balfoort Embroidery Art uses your data for internal marketing purposes, such as sending mailings. Daniëlle Balfoort Embroidery Art naturally applies the relevant legislation when using your personal data.

Liability

Daniëlle Balfoort Embroidery Art is not liable for (technical) advice provided by it, printing and typing errors on the website, technical data provided by suppliers or producers and unforeseeable and reasonably uncontrollable poor quality of the products. The liability of Daniëlle Balfoort Embroidery Art is limited to the amount of the invoice sent in this regard.

Disputes

Dutch law applies to these terms and conditions. Disputes are resolved as much as possible in mutual consultation. Although Daniëlle Balfoort Embroidery Art does its best to offer all information, services and products as good and error-free as possible, it cannot be held responsible for any errors, defect, lost income or other damaged consequences arising from the use of this website. For international disputes you can go to http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Right to change

Daniëlle Balfoort Embroidery Art reserves the right to change the terms and conditions and the content of its website in the meantime. All rights reserved.

No part of this website may be copied, stored and / or distributed without written permission from Daniëlle Balfoort Embroidery Art.

Contact details

Should you have any questions, complaints or comments after reading the General Terms and Conditions, or if you need to provide us with notice, please contact us by email or in writing.

Studio UpNorth/Daniëlle Balfoort Embroidery Art

Gruttersdijk 12 (Atelier 204)
3514 BG Utrecht
The Netherlands

email info@daniellebalfoort.com

Chamber of Commerce number: 64767043
VAT (BTW nr) NL001943688B55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------